Om skolen

Den norske skolen i Brussel ligger i Waterloo. Skolen startet opp høsten 2013. Den er en fådelt skole, med omkring 45 elever fordelt over 1. til 10. trinn. Inneværende år har vi åtte godt kvalifiserte lærere som gjør at vi har en høy lærertetthet. Det sikrer en tett oppfølging av elevene.

Den norske skolen i Brussel deler campus med flere andre internasjonale skoler. Elevene våre møter derfor på elever med mange ulike nasjonaliteter i friminuttene hver eneste dag.I tillegg har vi mange felles aktiviteter gjennom hele skoleåret som gjør at vi praktiserer fremmedspråk aktivt i skolehverdagen.

Skolen følger den norske læreplanen og er godkjent med statsstøtte etter friskoleloven. Elevene ved skolen får norske vitnemål og vi har et godt samarbeid med PPT Utland.

Besøke skolen

Ønsker du å besøke skolen ved visningsreiser vil rektor eller en fra styret møte dere for en omvisning. Ta kontakt!