Om skolen

Den Norske Skolen Malaga er en 1 – 10 skole, som ligger på Spanias solkyst i Andalucia, ca 15 min fra Malaga flyplass. Området består av milelange strender, spektakulære fjell, lange elver og åser, med kun 2 timers kjøretur til Sierra Nevada. Skolen ble grunnlagt i 1989 på en gård oppe i fjellet i Benalmadena. Skolen vokste, fikk behov for større lokaler og flyttet ned i leide lokaler i sentrum av Fuengirola. I 2007 bygde skolens styre en helt ny skole i Arroyo De la Miel. Det er her skolen ligger i dag.

Elevtallet ved skolen varierer noe fra år til år, og det kan svinge gjennom skoleåret. Skolen har plass til 140 elever, men med inntaksstopp på 18 elever per trinn. Skoleåret 2017/2018 hadde skolen gjennomsnittlig 109 elever gjennom skoleåret. Noen elever har bodd i andre land før de kommer til oss og noen elever har bodd i Spania hele livet, men de fleste elevene kommer fra mange forskjellige steder i Norge.

Skolen har ca 30 ansatte som fyller de mange rollene en skole trenger. Vi har høy lærertetthet og som utgangspunkt små basisgrupper, men med muligheter for å slå sammen trinn ved behov. Skolen har egen kantine som tilbyr varm mat hver dag. I tillegg har vi salatbar og brød med assortert pålegg.

Elevene som går på skolen i dag, må håndtere et samfunn preget av større kompleksitet, mer mangfold og en raskere endringstakt enn det vi ser i dag. Vi lever i et samfunn der den digitale utviklingen går raskt og som blir stadig mer globalisert, og denne prosessen påvirker alle deler av samfunnet, noe som igjen får konsekvenser for opplæringen i skolen. Opplæringen må i større grad legge vekt på utvikling av kompetanser som kommunikasjon, samhandling, læringsstrategier, kreativitet, etisk refleksjon og fagspesifikk kompetanse. Opplæringen må derfor altså balansere disse doble formålene. På Den Norske Skolen i Malaga har vi derfor 3 store fokusområder; dybdelæring gjennom tverrfaglig, temabasert undervisning, IPad som læringsstøttende verktøy og målrettet arbeid med elevenes læringsmiljø, gjennom holdningsskapende arbeid.