Om skolen

Den norske seksjonen på SHAPE er en del av NATO`s operative hovedkvarter SHAPE, like ved byen Mons i Belgia og på grensen til Frankrike. Skolen inngår i overbyggingen SHAPE International School (SIS). Skolens innretning og geografiske plassering legger til rette for et unikt opplæringstilbud i et internasjonalt skolemiljø.

Den norske seksjonen på SHAPE er en fullverdig norsk friskole som på vegne av Forsvaret utgjør den utøvende delen av en norsk nasjonal seksjon i SIS. Skolen finansieres av Forsvaret, Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen. Forsvaret er største finansielle bidragsyter og har det overordnede ansvaret for den norske seksjonen. For skoledriften er Utdanningsdirektoratet tilsynsmyndiget og Fylkesmannen faginstans.

Se også vår Facebookside.

shape orig