GNUF står for Godkjente norske utenlandsskolers forening og er en interesseorganisasjon for de godkjente norske skolene som befinner seg i utlandet.

Pr. idag representerer vi fire skoler i Spania, to i Belgia og en i Storbritannia.

GNUF er høringsinstans for Kunnskapsdepartementet.

Viktige saker for GNUF akkurat nå:

  • Norske barneskoler i utlandet må kunne utvide timetallet slik at vertslandets språk blir en obligatorisk del av timeplanen. Ble vedtatt av departementet sommeren 2019. GNUF fikk gjennomslag.
  • Elever ved de videregående skolene i utlandet må få samme rett til stipend og lån som elever i Norge
  • Privatskoleloven må åpnes for at også norske videregående skoler i utlandet kan søke om andre programområder/fagtilbud på lik linje med privatskoler i Norge
  • GNUF er en norsk paraplyorganisasjon for medlemsskolene.
  • GNUF arbeider for å skape gode relasjoner  mellom medlemsskolene, norske myndigheter, media og brukere.
  • GNUF skal være en brobygger mellom myndighetene i hjemlandet og hver enkelt utenlandsskole.
  • GNUF skal videreformidle og følge opp de generelle retningslinjer og krav som til enhver tid kan kommer fra styrende myndigheter som gjelder eller vil få en virkning for godkjente norske privatskoler i utlandet.
  • GNUF vil veilede og støtte medlemsskolene med at foreningen vil tilby forelser, ulike kurs og seminarer ved fellesmøter som primært er rettet mot skolehverdagen.
  • GNUF skal arbeide for å sikre at de norske privatskoler i utlandet har trygge rammevilkår, og har ro til å utvikle seg som gode opplæringsinstitusjoner for elever og som er trygt for foresatte og ansatte
  • GNUF vil arbeide for at friskolelova med forskrifter uten unntak gjelder likt i hjemlandet som for de norske skoler i utlandet